home

  

 
 

Wij, Ineke, Annette en Annet zijn 'Stil...',                     


stil van verwondering over God en wat Hij doet 

in het leven van zijn kinderen.

We zingen driestemmig, a capella en willen door   

het zingen van hymnen, southern gospelsongs, 

psalmbewerkingen en andere bijbelse woorden     

van waarde, die verwondering uitdragen en 

delen.

Wat in 2008 begon met samen aan de 

keukentafel zingen, is uitgegroeid tot een intens 

beleven en overbrengen van Bijbelse troost en 

bemoediging op vrouwenochtenden,

verjaardagen, trouwerijen, begrafenissen,

kerst- en paasvieringen. Ook in huiskamers, 

kerkdiensten, het AZC met asielzoekersvrouwen 

of bij een ziekbed klinken onze liederen.


Zoekt u:

een muzikale bijdrage voor koffieochtenden,   

diensten en bijzondere gelegenheden

of een

volledig verzorgde kerst- en/of paasprogramma,

neem dan gerust contact met ons op


06-40939656  of  info@stil3.nl


 Onze eerste CD is uit! Klik hier om te luisteren en te bestellen.

 

Kijk op onze agenda om te ontdekken waar wij optreden.


Klik op de link en volg ons ook op Facebook


Bent u benieuwd naar onze sound - check 'muziek'