home

  

 

 

 

Wij, Ineke, Annette en Annet zijn 'Stil...',

 

stil van verwondering over God en wat Hij doet

in het leven van zijn kinderen.

We zingen driestemmig, a capella en willen door

het zingen van hymnen, southern gospelsongs,

psalmbewerkingen en andere bijbelse woorden

van waarde, die verwondering uitdragen en

delen.

Wat in 2008 begon met samen aan de

keukentafel zingen, is uitgegroeid tot een intens

beleven en overbrengen van Bijbelse troost en

bemoediging op vrouwenochtenden,

verjaardagen, trouwerijen, begrafenissen,

kerst- en paasvieringen. Ook in huiskamers,

kerkdiensten, het AZC met asielzoekersvrouwen

of bij een ziekbed klinken onze liederen.

 

Zoekt u:

een muzikale bijdrage voor koffieochtenden,

diensten en bijzondere gelegenheden

of een

volledig verzorgde kerst- en/of paasprogramma,

neem dan gerust contact met ons op

 

06-40939656 of info@stil3.nl

 

 

 

 

Onze eerste CD is uit! Klik hier om te luisteren en te bestellen.

 

Kijk op onze agenda om te ontdekken waar wij optreden.

 

Klik op de link en volg ons ook op Facebook

 

Bent u benieuwd naar onze sound - check 'muziek'