home

Kijk op onze Agenda om te ontdekken waar wij optreden.

En volg ons via: 

   


     Wij, Annet, Annette en Ineke zijn 'Stil...',                     


stil van verwondering over God en wat Hij doet in het leven van zijn kinderen.

We zingen driestemmig, a capella en willen door het zingen van hymnen, southern gospelsongs, psalmbewerkingen en andere bijbelse woorden van waarde, die verwondering uitdragen en delen.

Wat in 2008 begon met samen aan de 

keukentafel zingen, is uitgegroeid tot een intens beleven en overbrengen van Bijbelse troost en bemoediging op vrouwenochtenden, verjaardagen,

trouwerijen, begrafenissen, kerst-

en paasvieringen.
Ook in huiskamers, 
kerkdiensten of bij een ziekbed klinken onze liederen.


Zoekt u:

een muzikale bijdrage voor koffieochtenden,   

diensten en bijzondere gelegenheden

of een volledig verzorgd kerst- en/of paasprogramma,

neem dan gerust contact met ons op


06-40939656  of  info@stil3.nl